Zorgoverleg

Indien u merkt dat de thuiszorgsituatie steeds meer complexer wordt waar verschillende zorgverleners aan huis komen. Dit zorgt er soms voor dat de situatie onoverzichtelijk en onduidelijk wordt. Wie neemt welke taken op? Wie komt wanneer? Wordt alle noodzakelijk hulp geboden?

In zo’n situaties is een goede samenwerking tussen iedereen belangrijk. Hierbij kan de thuisverzorgde persoon, familie of een thuisverzorger een zorgoverleg aanvragen.

Alle betrokkenen worden uitgenodigd op een vergadering om de thuiszorgsituatie van de zorgbehoevende(n) te bespreken. Het doel van het overleg is om via overleg en afspraken met alle zorg- en hulpverleners en met de familie, tot een vlotte samenwerking te komen. Zo weet iedereen wie er aan huis komt en welke zorg er geboden wordt. Alle hulpverleners stemmen hun taken beter af op elkaar en de noden van de zorgbehoevende(n).

Wanneer de situatie wijzigt, kan er een nieuw overlegmoment worden gepland om de situatie te herbekijken.

Het Sociaal Huis kan de organisator zijn van dergelijke overleggen.