Zorg

Zorgcentra

Het Woonzorgcentrum Sint-Jozef sluit haar deuren voor externe bezoekers tot het eind van de paasvakantie. Het Lokaal Dienstencentrum (Aalterstraat) is officieel gesloten tot en met 19/04/2020, het Dagverzorgingscentrum is gesloten vanaf maandag 16/03/2020. Meer info via Curando.

Sint-Andriesziekenhuis Tielt

Bezoekverbod Sint-Andriesziekenhuis

Alle bezoeken worden verboden, behalve voor stagiairs, ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase. Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

Telefonische oproepen naar huisartsen en spoeddienst

Mogen we u vragen de huisartsen en spoedgevallendienst enkel te contacteren bij ernstige gezondheidsproblemen? Dit om de werkdruk voor beide doelgroepen niet nodeloos te verhogen.

Huisartsen

Onze huisartsen zijn op dit moment overbelast. We willen nog even hun uitdrukkelijke vraag herhalen om hen enkel telefonisch te contacteren als je ziek bent. Ga niet zonder afspraak in de wachtzaal zitten.

Mondmaskers

Het dreigende tekort aan professionele mondmaskers is ook u zeker niet ontgaan. Die maskers zijn cruciaal om huisartsen en verpleegkundigen die rechtstreeks in contact komen met potentieel besmette mensen, beter te kunnen beschermen.

Daarom een oproep - ook specifiek voor de bouwsector: beschikt u over een stock aan mondmaskers FFP2 en/of FFP3, hoe beperkt ook? En wil u die doneren aan de medische discipline die het coronavirus poogt in te dijken? Neem dan aub snel contact met ons op. Vanaf woensdag 25 maart komt er een inzamelcontainer nabij het gemeentehuis, Markt 1, 8755 Ruiselede. De mondmaskers worden vervolgens gecentraliseerd in Tielt en verdeeld aan huisartsen en thuisverplegers in de regio (Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt) volgens noodzaak.

Wie wil helpen door zelf mondmaskers te maken, volgens de regels en patronen zoals de FOD Volksgezondheid die heeft meegegeven: deze zijn zeker welkom in o.a. woonzorgcentra.
Handleiding en patroon FOD Volksgezondheid: https://maakjemondmasker.be

Wie wordt getest?

De staalafnames zijn voorzien voor twee categorieën van personen:

  • alle personen van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist en waarvan de behandelende geneesheer een vermoeden heeft van Covid-19.
  • elke gezondheidsmedewerker die voldoet aan de definitie van "mogelijk geval", en die koorts heeft.

Vaccinaties

Vaccinaties mogen worden voortgezet. De stopzetting van vaccinaties op sommige plaatsen is van zeer tijdelijke aard. Deze worden zo snel mogelijk terug opgestart.

Bloeddonatiecentra

Bloedinzamelingen dienen verder te gaan, mits inachtneming van de social distancing maatregelen en de hygiënische maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

In Ruiselede gaat de bloedinzameling van het Rode Kruis op 16 april door in Zaal Polenplein van 16u30 tot 19u30.

Hierbij worden verschillende maatregelen genomen:

  • Toepassing van strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren.
  • Naleving van afstandsmaatregel van minstens 1,5 meter tussen verschillende personen.
  • Je maakt best een afspraak voor je donatie, zodat we donoren maximaal kunnen spreiden. De bevestigingsmail voor je afspraak geldt als legitimatie voor je verplaatsing. Meer info: donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.
  • Breng een eigen balpen mee om de medische vragenlijst in te vullen! Zo beperken we het fysieke contact tussen donoren en medewerkers/vrijwilligers nog meer en verloopt je registratie dus extra veilig. Een eigen balpen vergeten? Geen nood, onze medewerkers ontsmetten ieder exemplaar na registratie grondig voor de volgende donor.
  • Er is tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het overdragen kan worden via bloed. Bloed geven én krijgen is dus veilig.
  • Koorts, hoesten, keelpijn, verkouden, … in de laatste 14 dagen? Een gezinslid met COVID-19 of in contact geweest met (potentiële) coronapatiënten? Dan mag je nu NIET doneren!
  • Bovendien vragen we om niet-donoren (bv. kinderen) momenteel niet mee te brengen naar een donatie.