Zichtbaarheid in het verkeer

De campagne 'Verplicht Verlicht' focust op de zichtbaarheid van fietsers in de donkere dagen. Nu heel wat gemeenten hun openbare verlichting doven, is het van belang van een goede fietsverlichting en zichtbaarheid van de fietser in de donkere maanden, nog groter.

De technische fietscontroles in de scholen is steeds het startschot van de campagne.

De preventieve fase met educatie in scholen en sensibilisering loopt van 15 oktober tot 15 november. Vanaf 16 november tot eind februari volgt de repressieve fase. De verkeersklassen voor de min 16 jarigen vormen het sluitstuk van de campagne. Daarbij worden inzichten bijgebracht hoe gevaarlijk een slechte zichtbaarheid is voor een zwakke weggebruiker in de winter. Vaak beseft men niet hoe gevaarlijk het is zicht als fietser te verplaatsen zonder fietslicht en met donkere kledij. Zich in de plaats van de andere weggebruiker stellen, brengt belangijke inzichten bij.

Tijdens de donkere dagen zijn er nog steeds te veel fietsers onvoldoende zichtbaar voor andere weggebruikers. Dat is levensgevaarlijk. Wil je als fietser ook in het donker zichtbaar zijn, dan is goede fietsverlichting onmisbaar. Daarnaast zijn ook een goed werkend voor- en achterlicht, reflectoren en een fluohesje uiterst belangrijk.

Sensibilisering blijft noodzakelijk 

Uit de cijfers van vorig jaar blijkt een stijging van het aantal fietsen die technisch niet voldoen. 46 % bleek niet in orde. Dit percentage is nog nooit zo hoog geweest.

Dit bewijst het belang van de technische fietscontroles zowel in lagere als secundaire scholen.

Daar waar het hoofdaccent van de fietscontroles in 2020 nog in de lagere scholen lag met 73 % was dit beter gespreid in 2021: 35 % lagere scholen – 65 % sencundaire scholen. Leerlingen in het secundair onderwijs rijden vaker in de donkere dagen met de fiets naar school zonder of met een defect fietslicht. Dit bleek uit de resultaten van de repressieve fase. Vandaar het belang om de focus ook op deze groep te leggen.     

 
Gepubliceerd opmaandag 18 okt 2021 om 08:56