Woonkwaliteit

Goed wonen in een aangename woonomgeving

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook aangepast aan de bewoners. De Vlaamse Overheid legt aan woningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op, die u terugvindt in de Vlaamse Wooncode.

Maar niet alleen de kwaliteit van onze eigen woning is belangrijk maar evenzeer onze woonomgeving. Daarom gaat bij de Woonwinkel Regio Tielt niet alleen de aandacht naar een gezonde en veilige woning, maar ook naar mogelijks leegstaande of verwaarloosde panden die de leefomgeving negatief beïnvloeden.

De zes gemeenten van de IGS hebben zich ertoe verbonden een actief grond- en pandenbeleid te voeren. Er worden inventarissen en registers bijhouden met betrekking tot leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen met de bedoeling een actieve politiek te voeren. Zowel eigenaars als huurders krijgen begeleiding met het oog op een verhoging van de woonkwaliteit en het aanbod op de woningmarkt.