Wijzigingen in het Groeipakket

Eind vorig jaar en de loop van het jaar zullen er enkele wijzigingen doorgevoerd worden in het Groeipakket. De wijzigingen zullen te merken zijn in de sociale toelage, indexering en de halfwezentoeslag.

Eind vorig jaar en de loop van het jaar zullen er enkele wijzigingen doorgevoerd worden in het Groeipakket. 

Sociale toeslag

Eind vorig jaar werden er nog enkele wijzigingen uitgevoerd. Zo werd op 28 november 2022 een extra sociale toeslag van 100 euro betaald. Voor ieder kind met recht op een sociale toeslag in de rechtsmaand november 2022.

In december werden automatisch de bedragen van de sociale toeslagen met 15 euro verhoogd. Dit geldt zowel voor oude als nieuwe bedragen, de eerste betaling vond plaats begin januari 2023.

Ook in 2023 zullen er enkele aanpassingen gebeuren aan het Groeipakket. Vanaf januari zal de laagste inkomensgrens voor de sociale toeslag 34.526,91 euro worden. Hierdoor zullen er meer kinderen aanspraak kunnen maken op een sociale toeslag. De eerste betaling vindt plaats begin februari 2023)

In april komt er een nieuwe inkomenscategorie voor gezinnen met minder dan drie kinderen. Waardoor extra kinderen aanspraak kunnen maken op een sociale toeslag. De eerste betaling zal plaatsvinden begin mei 2023. In diezelfde maand wordt er voor iedere kind die recht heeft op een sociale toeslag een extra sociale toeslag van 100 euro. Deze toeslag wordt automatisch uitbetaald, hiervoor is nog geen exacte datum bekend.

Indexering

Vorig jaar in september 2022 werden nieuwe en oude basisbedragen uit rang 1 en 2 verhoogd met 1%. Diezelfde basisbedragen werden in december nog eens extra met 1% verhoogd. De betaling van deze laatste verhoging zal je merken op de eerste betaling van begin januari 2023.

Halfwezentoeslag

De halfwezentoeslag zal vanaf januari 80% bedragen in plaats van 50% van het basisbedrag. Dit zal je merken op de eerste betaling begin februari 2023.


De bedragen die vandaag van toepassing zijn vind je terug op de website van het Groeipakket: https://www.groeipakket.be/bedragen.

Gepubliceerd opdonderdag 5 jan 2023 om 10:00