Wettelijk samenwonen

Registratie

In deze verklaring, afgelegd bij de Dienst Bevolking, laten twee (ongehuwde) personen (die niet gebonden zijn door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning) registreren dat ze wettelijk samen wonen.

Beide personen dienen aanwezig te zijn voor de ondertekening van de verklaring en brengen hiertoe hun identiteitskaart mee.

Beëindiging

De wettelijke samenwoning (van personen die een contract van wettelijke samenwoning hebben afgesloten) kan beëindigd worden door sterfte, huwelijk of op verklaring door, ofwel beide partijen, ofwel eenzijdig door één van hen. Bij eenzijdige beëindiging wordt er een gerechtsdeurwaarder aangesteld en zijn de kosten voor de aanvrager. U komt hiervoor langs bij de Dienst Bevolking en brengt uw identiteitskaart mee.

Zelf aanvragen

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte meteen raadplegen, downloaden en afdrukken op de attestenpagina van 'Mijn Burgerprofiel'.

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).