Werklozencontrole

Indien u deeltijds bent tewerkgesteld ontvangt u een uitkering van de RVA. Die bezorgt u telkens uw stempelformulieren voor de komende drie maanden. Deze documenten deze dienen te worden gehandtekend en voorzien van een zegel van het gemeentebestuur. 

U kan hiervoor terecht bij de Dienst Onthaal.