Werelddierendag 4 oktober

Feestdag voor alle dieren! Zoals elk jaar valt deze op 4 oktober, wat terug gaat naar de herdenkingsdag van Sint Franciscus van Assisi. Hij bekommerde zich om flora en fauna, zwervers en zieken.

Als eerbetoon aan hem werd begin 20e eeuw o.a. door Margaret Ford (voorzitter van de internationale vereniging van de dierenbescherming) 4 oktober voorgesteld voor werelddierendag.