Onderhoud openbaar domein

Het onderhoud van sportvelden, speelpleinen en begraafplaatsen gebeurt door de gemeentelijke werkmannen.

Meldingen ivm schade, vandalisme, sluikstorten e.d. kunnen via de technische dienst.