Voetpaden

Schade aan voetpaden, losliggende tegels e.d. kan gemeld worden aan de technische dienst.