Milieuvergunningen

Opgelet! Vanaf 1/1/2018 worden de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning.

Een vergunning is een schriftelijk besluit afgeleverd als machtiging om een inrichting te exploiteren, op naam van een exploitant en voor een welbepaalde locatie en onder welbepaalde voorwaarden. Indien u een inrichting uitbaat die hinderlijk kan zijn voor mens en leefmilieu, dient u een milieuvergunning aan te vragen. In de vergunning wordt verwezen naar de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden vermeld in VLAREM II, eventueel aangevuld met bijzondere voorwaarden specifiek van toepassing voor die bepaalde inrichting.

Het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot een schorsing of opheffing van de vergunning.

De hinderlijke inrichtingen zijn naargelang de graad van belasting die ze veroorzaken op de mens en het leefmilieu ingedeeld in 3 klassen.
De klasse waarin de inrichting ingedeeld wordt, bepaalt het verdere verloop en de tijdsduur van de milieuvergunningsprocedure.

Klasse 1 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.1 kB) inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen,
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint Andries)
aanvraagformulier klasse 1 (octet-stream, 297.8 kB)
Klasse 2 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.6 kB) inrichtingen dienen een vergunning aan te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen
aanvraagformulier klasse 2
Klasse 3 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.7 kB) inrichtingen dienen te worden gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen
aanvraagformulier kleine verandering of klasse 3 horende bij een klasse1 of 2-inrichting (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 175.1 kB)
aanvraagformulier klasse 3 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 137.3 kB)
aanvraagformulier voor overname van een vergunde inrichting klasse 1, 2 of 3 (octet-stream, 172.4 kB)
aanvraagformulier voor een klasse 3 die onlosmakelijk verbonden is met de woning (bv propaantank, mazouttank > 5.000 liter) (pdf, 236.0 kB)

Verlenging van de vergunning

Verlengen van de milieuvergunning dient te gebeuren tussen de 18 de en de 12de maand voor het verstrijken van de lopende vergunning.

Overname van het bedrijf of stopzetting van 1 of meerdere activiteiten

Een milieuvergunning (klasse 1, 2 of 3) staat op naam, maar kan worden overgedragen op een nieuwe exploitant. Hiervan doet men melding aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ook bij een stopzetting moet er melding gedaan worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voor het meldingsformulier kan u terecht bij de milieudienst.

Koppeling van de milieuvergunning aan de stedenbouwkundige vergunning

Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedebouwkundige vergunning niet is verleend.  Dit is ook in de omgekeerde richting van toepassing. De Milieudienst behandelt de milieuvergunningsaanvragen van klasse 2 en 3. Voor de milieuvergunningsaanvragen van klasse 1 en klasse 2 wordt het openbaar onderzoek gevoerd. De aanvraagdossiers liggen ter inzage op de dienst gedurende 30 dagen.

Meer info over welke inrichtingen vergunningsplichtig zijn vindt u terug in bijlage 1 van Vlarem I (indelingslijst)

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren