Gekeurd breekpuin

copronl

COPRO vzw is een onpartijdige instelling die instaat voor de controle van bouwproducten. Granulaten die het COPRO-garantielabel dragen zijn dus tegelijk milieuvriendelijk (want het gaat om gerecycleerde puingranulaten) én kwaliteitsvol (conform de gedefinieerde kwaliteitseisen). Bij het aanwenden van puin voor toepassing in wegen of bouwwerken dienen overheden en particulieren (verplicht sinds het nieuwe VLAREA van 01.06.2004 - indien niet buiten de wet) te kiezen voor materialen die COPRO-gekeurd zijn (of een gelijkwaardige keuring) indien de granulaten gerecycleerd zijn. Indien zij breekpuin van een afbraak van wegen - en/of bouw van een locatie wensen te hergebruiken op locatie, dient eveneens een keuring te worden uitgevoerd door COPRO.

Net als de provincie West-Vlaanderen, schrijft ook onze gemeente voor het uitvoeren van wegen- en bouwwerken reeds "secundaire" (dit zijn gerecycleerde) materialen voor, zoals beschreven in standaardbestek 250. Dit aangekochte materiaal is reeds COPRO gekeurd!

Maar ook u als burger kan uw steentje bijdragen tot een beter milieu.
Kies bij voorkeur voor een doorlatende verharding zoals versterkt gras of doorgroeitegels. Zo kan het regenwater nog in de bodem dringen en stroomt het niet onmiddellijk af naar het rioleringsnet (slechtere zuivering van het afvalwater) of naar grachten en beken (groter gevaar voor overstromingen). Blijkt een verharde onderlaag nodig te zijn, gebruik dan gerecycleerd steenpuin met COPRO-label. Zo helpt u het milieu 2 keer:

  • U gebruikt gerecycleerd materiaal dus moeten er geen nieuwe bouwstoffen (zand, grint) worden uitgegraven met alle natuurschennis van dien.
  • In plaats van afbraakmateriaal te laten storten wordt het na verbrokkeling en zeving herbruikt. Dus zijn er minder stortplaatsen nodig. Ook die tasten uiteraard het natuurlijke landschap aan.

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren