FSC en PEFC-gelabeld hout

fsc-logo

Wat is FSC?

FSC is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het FSC label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument.

Waarom FSC?

Bossen, met hun immense rijkdommen aan leven, staan wereldwijd onder grote druk. De ontbossing raast meedogenloos verder. Daarnaast tast bosdegradatie of bosverarming zowel de tropische bossen van Afrika als de loofbossen in de Westerse wereld aan.

Bossen worden platgebrand om plaats te maken voor landbouwgebied of worden gekapt voor houtwinning. Toch hoeft houtwinning helemaal geen schadelijke activiteit voor het milieu te zijn. Onze toevlucht nemen tot andere materialen is dan ook nergens voor nodig. Hout is een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is dan de meeste alternatieven. Uiteraard moet de houtwinning op een verantwoorde en duurzame manier gebeuren. En het is net dat wat het FSC label u garandeert.

Hoe werkt FSC?

Om ook aan de eindklant de garantie te kunnen geven dat zijn product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos, dient er ook een controle te gebeuren bij elke tussenstap.
De 'Chain of Custody' (of handelsketen) is het volledige traject dat het hout(product) aflegt tussen het FSC gecertificeerde bos en de consument. Iedere betrokkene in het verwerkingsproces (zagerij, invoerder, pulpfabriek, drukkerij, houthandel,...) wordt gecontroleerd door een onafhankelijk organisme en ontvangt dan pas zijn eigen CoC certificaat. Dat certificaat laat hem dan toe producten met het FSC label te verkopen.
Een gesloten handelsketen is met andere woorden een hoeksteen in het FSC verhaal. Kies dus steeds voor een FSC gecertificeerd bedrijf.

download (1)                       Het PEFC-label

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promoot duurzaam bosbeheer. Het is het grootste boscertificatiesysteem met meer dan 260 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte verspreid over de hele wereld. Bovendien is het ook het grootste systeem in België en buurlanden met maar liefst 54% van alle bossen die PEFC-gecertificeerd zijn. Producten op basis van vezels afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen kunnen het PEFC-label dragen.

Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer houdt een evenwicht in tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos. Hieronder een greep uit de PEFC-criteria voor duurzaam bosbeheer.

· Ecologisch:

o Een boom oogsten = een boom herplanten

o De biodiversiteit in het bos bewaren

· Sociaal:

o De rechten van de mensen die van het bos leven en/of wonen verzekeren

o Het voorzien van strenge veiligheidseisen voor de bosarbeiders

· Economisch:

o De bosbeheerders een eerlijke prijs geven voor hun hout

o Het stimuleren van de lokale economie

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren