Zonder is gezonder

pesticidenvrikindj

Gevaar voor milieu en gezondheid

Misschien gebruikt u zelf regelmatig bestrijdingsmiddelen, in uw eigen moes- of siertuin, op uw gazon en op uw fruitbomen, tegen allerlei ongewenste dieren ("ongedierte") en planten ("onkruid").

Dan willen we u toch een aantal redenen geven om biociden achterwege te laten want deze producten zijn bijzonder schadelijk voor mens, vnl. voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals de kinderen, maar ook voor de omwonenden of de arbeiders die deze chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, en voor het milieu. Ook andere nuttige dieren kunnen samen met de te bestrijden soort vergiftigd worden. Vogels of bepaalde insecten die normaal de schadelijke organismen mee bestrijden, worden zo mee het slachtoffer. Na een fikse spuitbeurt van onkruiden zijn niet alleen deze planten vernietigd, maar dringt het overtollige product door de bodem in het grondwater. Dit grondwater is zeer belangrijk voor onze drinkwatervoorziening. Ook de bodemorganismen kunnen verstoord worden. Via regenwater spoelt eveneens een groot deel van de biociden af naar de grachten en beken en tast daar het leven aan. Vooral de persistentie van bepaalde middelen kan aanleiding geven tot opstapeling in het milieu en eventueel verspreiding in de voedselketen.

Verantwoorde bestrijding van onkruid door gemeente

Doorheen de tijd is onze samenleving vooral omwille van het gebruiksgemak en de relatief lage kostprijs meer en meer chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken ter bestrijding van allerlei ongewenste plagen, ziekten en onkruiden.

Dit gebruik gaat ten koste van het leefmilieu en de menselijke gezondheid. De gemeente wil dan ook het goede voorbeeld geven en startte met de toepassing van alternatieve bestrijdingsmiddelen want zonder is gezonder! Zo zal je op bepaalde locaties de gemeentewerkers aan de slag zien met onkruidbranders. Op die manier worden geen schadelijke pesticiden gebruikt.

Ook u kan chemische middelen vermijden!

Te vaak gebruiken we schadelijke stoffen om insecten of onkruid te bestrijden terwijl dat niet nodig is. Laat u inspireren door volgende alternatieven:

  • Met een permanente bodembedekking maakt onkruid geen kans.
  • Gebruik grastegels voor uw oprit. Grastegels in beton of polyethyleen moet u enkel regelmatig maaien, onkruid bestrijden is niet nodig.
  • Het water waarin u aardappelen heeft gekookt, is een uitstekend middel tegen onkruid in het trottoir of in andere verhardingen.
  • Laat mieren rechtsomkeer maken aan uw huis. Zet boerenwormkruid dicht bij de plaats waar ze uw huis binnenkunnen en u hebt een natuurlijk stoplicht.
  • Plaats vliegenramen en vliegengordijnen in ramen en deuropeningen.
  • Bladluizen luis je erin met uien of brandnetels. Laat 500 g fijngesneden uien een uurtje weken in een halve liter water. Besproei uw plant met het gezeefde mengsel en verlos ze op die manier van bladluizen. Enkele uienringen op de aarde in de pot helpen ook. Eén kg verse brandnetels 24 uur in 10 liter koud water laten trekken, geeft u een natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen bladluizen.
  • Ook ongedierte zoals muizen en ratten kunnen verjaagd worden zonder het zware geschut! Het is niet nodig om kilo's vergif te gaan strooien als rekening houdt met enkele tips om ratten te voorkomen.  Die tips kan u hier nalezen.

Dit zijn slechts enkele tips. Meer info is te vinden op de interessante site www.zonderisgezonder.be.

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren