Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

Door het gebruik van hemelwater kan heel wat hoogwaardig drinkwater en grondwater gespaard worden. Er komen steeds meer woningen en verharde oppervlakken bij in onze omgeving. Bij regenval komt het water bijgevolg voor een groot deel terecht in de rioleringen. Bij hevige stortbuien echter kan ons rioleringsnet niet zomaar alles slikken. Bij overbelasting komt het overtollige water via overstorten terecht in een nabijgelegen waterloop. Op die manier komt ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater terecht.

Als burger kan men een steentje bijdragen tot deze problematiek via het gebruik van hemelwaterputten en de aanleg van infiltratievoorzieningen.
Hemelwater is immers heel geschikt voor het wassen van kledij, spoelen van toiletten, schoonmaken van de woning en auto en begieten van planten. Belangrijk is de dimensionering van de hemelwaterput. Vraag eventueel raad aan een deskundige voor de berekening van de geschikte inhoud.
Hemelwatergebruik in combinatie met een infiltratievoorziening is de beste oplossing. De mogelijkheid tot infiltratie hangt uiteraard af van de bodemgesteldheid. Infiltratie kan gebeuren via o.a. steenslagverharding, grastegels, infiltratiekom, …

Het reglement en het aanvraagformulier kan u hier downloaden:

- reglement hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen (msword, 44.5 kB)

- aanvraagformulier (pdf, 24.5 kB)

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren