Regionaal landschap Houtland

De regio Houtland is op vele plaatsen nog gezegend met mooie landschappen. Kenmerkend voor de streek zijn de dreven in dambordpatroon en de vele kasteelparken.
Bovendien is het Houtland de meest bosrijke streek van onze provincie. Dat staat garant voor een bijzonder rijke natuur, waar het als fietser of wandelaar goed toeven is.

De vzw Regionaal Landschap Houtland is opgericht om zorg te dragen voor het karakteristieke landschap en de natuurwaarden van onze streek.

Dit gebeurt door verspreiding van informatie via de Landschapskrant, door de bevordering van natuureducatie en natuurgerichte recreatie, en door natuur- en landschapsprojecten op het terrein zelf.

Welke werken?

Werken aan het kleinschalige landbouwlandschap

Knotboom langs laantjeHet Regionaal Landschap Houtland dankt zijn naam aan de vele hagen, houtkanten, bosschages, en (knot)bomenrijen. Bedoeling is dit karakteristieke kleinschalige landbouwlandschap te behouden en te herstellen.Voor landbouwers en particulieren kan dit via een kleinschalig project, dat in overleg met het RL Houtland wordt uitgewerkt. Het Regionaal Landschap Houtland zorgt voor de uitvoering ervan en financiert een (groot) deel van de kosten.

Aandacht voor het klein bouwkundig erfgoed

Boskapel (Wingene)Veldkapellen, historische wegwijzers, ijskelders, grenspalen en dergelijke meer zijn kleine, waardevolle aandachtspunten in het landschap. Het RL Houtland zet zich in voor het herstel en het landschappelijk inkaderen van dit klein bouwkundig erfgoed.

Restauratie van kasteelparken

Kasteel d Aertrycke (Torhout)In het begin van de 20e eeuw werden in het bosrijke Houtland tal van kasteeltjes gebouwd en kasteelparken aangelegd. Door achterstallig onderhoud is de historische parkstructuur in bepaalde domeinen minder herkenbaar geworden. Het Regionaal Landschap Houtland zet zich in voor het behoud en herstel van de historische tuinen en parken.

Aanplanten van nieuwe dreven

Populierendreef omgeving Plaisiersbos (Zedelgem)Vele dreven in het Regionaal Landschap Houtland gaan terug op historische dreeftracés langs wegen of maken deel uit van een historisch drevenpatroon. In voormalige veldgebieden treffen we typische ontginningsdreven aan, die tijdens de 19de eeuw zijn aangelegd. Het Regionaal Landschap Houtland houdt zich bezig met het actief aanplanten van nieuwe dreven, het behoud en het herstel van bestaande dreven, alsook met het verlenen van advies voor aan te planten boomsoorten na het vellen van een dreef.

Bescherming van planten en dieren

Het Regionaal Landschap Houtland wil de overlevingskansen vergroten voor de bedreigde fauna en flora van het platteland.

De bijzondere fauna en flora van de heide

Struikheide op Kapvlakte De kleine heidereservaten van het Houtland liggen zeer geïsoleerd van elkaar. Hierdoor dreigen typische planten en dieren van de heide - zoals de zonnedauw en de levendbarende hagedis - lokaal uit te sterven. Het Regionaal Landschap Houtland zet zich in voor herstel van kleine heiderelicten bij particulieren.

Poelen voor het Houtland

VeedrinkpoelKleine waterpartijen zijn uitstekende voortplantingsplaatsen voor kikkers, padden en salamanders. Door het aanleggen van nieuwe poelen bij landbouwers en particulieren wordt een duurzame toekomst voor onze amfibieën verzekerd.

Een natuur-rijke waterloop

Waterloop kasteelpark Loppem (Zedelgem) In ons sterk gecultiveerde landschap hebben de waterlopen nog weinig natuurlijk karakter. Met kleinschalige pilootprojecten rond beektrajecten wil het Regionaal Landschap Houtland aantonen dat een alternatieve aanpak best mogelijk is.

Akkervogels

Voor verschillende soorten akkervogels, zoals bijvoorbeeld de patrijs, is voedselgebrek en dekking een cruciaal probleem voor de overleving. Het Regionaal Landschap Houtland ondersteunt initiatieven, die het leefgebied van de vogelsoorten van het platteland kunnen verbeteren.

Veldbloemen

Zaagblad Door botanisch beheer van graslanden kunnen we opnieuw meer bloemen- en kleurenrijkdom in onze landelijke omgeving verkrijgen. Het Regionaal Landschap Houtland adviseert en begeleidt hierbij de landbouwers en particulieren. De aandacht van het Regionaal Landschap Houtland gaat ook uit naar sterk bedreigde plantensoorten zoals de stengelloze sleutelbloem

Meer info?  zie  www.rlhoutland.be   ||   www.regionaallandschaphoutland.be

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren