Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart

't West-Vlaamse hart situeert zich in het centrum van de provincie West-Vlaanderen en strekt zich uit over 17 steden en gemeenten, goed voor  60.133 hectare.

sls-t-west-vlaamse-hart

De regio heeft een uitgesproken wil om haar koppositie inzake economische dynamiek en welvaart te behouden. Een welvarende regio waar het goed is om wonen en werken impliceert ook dat er werk gemaakt wordt van een kwalitatieve
leefomgeving. En dat is precies de inzet van het Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart. Samen werken rond: een duurzaam landschap, de verbetering van de beeldkwaliteit, een regio-identiteit, een globale visie rond recreatie, kwalitatieve openbare ruimte,.... Bijvoorbeeld door promotie te maken voor de mooie plekjes uit 't West-Vlaamse hart en voor de brede waaier aan fiets- en wandelparcours, door het groenmanagement professioneler aan te pakken, door ingrepen in het landschap,....

0017-m018-2011-03-26  0523    img-0064_1

Je kan  bij Het Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart terecht voor de opmaak een landschaps(bedrijf)plan (pdf, 261.9 kB)

1855325

Je woont landelijk en je hebt een aanzienlijk terrein zoals een weide, een akker, een braakliggend stuk of een grote tuin. Je overweegt om er streekeigen bomen, knotbomen, fruitbomen, hagen, heggen of een houtkant aan te planten. Dan is de kans groot dat je hiervoor kan rekenen op ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van informatie en advies, een ontwerp van een plan, het aanleveren van plantgoed tot soms zelfs de volledige realisatie van het plan.

De provincie zet samen met verschillende gemeenten van het Stad-Land-schap al jaren in op landschapsverfraaiingin ’t West-Vlaamse hart. Met het instrument landschaps(bedrijfs)plan’ hebben ze al menig landbouwer en plattelandsbewoner ondersteund bij de aanplant van een boomgaard of een houtkant, het graven van een poel, het ophangen van nestkasten,….

Voorbeelden
Het doel van zo’n landschaps(bedrijfs)plan is om het landschap te verfraaien, niet alleen voor de eigenaar van het terrein, maar ook voor de buurtbewoners op het platteland en voor de recreant die er voorbij fietst of wandelt. Wat omvat zo’n plan? Voorbeelden zijn de aanplant van meidoornhagen als afbakening van je perceel, fruitbomen in een weiland, lindes aan de toegangspoort, een eikendreef naar het erf, een veedrinkpoel, knotwilgen langs de beek …

Hoe gaat het in z’n werk?
Wie een terrein heeft dat landelijk gelegen is kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een landschaps(bedrijfs)plan. Een landschapsarchitect stelt in nauw overleg met de eigenaar een gratis plan op. Afhankelijk van je situatie wordt de uitvoering kosteloos aangeboden of sterk betoelaagd.
Na het planten … het echte werk: het onderhoud! Ook hier maakt de landschapsconsulent je wegwijs in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning (vb. nazorg in het kader van de landschapsbedrijfsplan, de knotploeg, beheersovereenkomsten, gemeentelijke subsidies,…). 

Hallo, met de landschapsconsulent!
Benieuwd op welke ondersteuning voor landschapsverfraaiing jij kan rekenen? De landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart zoekt het graag voor je uit! 

Pieter Blontrock
Landschapsconsulent Midden-West-Vlaanderen
051/26 14 42
pieter.blontrock@west-vlaanderen.be

Je kan nog voor veel andere zaken omtrent landschap, natuur, recreatie, educatie en erfgoed terecht bij het Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart.Meer info via deze link  

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren