Landschapsbedrijfsplan

Sedert 2007 maakt Ruiselede samen met Beernem, Wingene,  Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Ichtegem en Zedelgem deel uit van Regionaal Landschap Houtland vzw.

Het opzet van een regionaal landschap is de kwaliteit van het landschap en het streekeigen karakter bevorderen en promoten.  Het aanbieden aan landbouwers van gratis bedrijfsplannen is één van de initiatieven die hierin kadert.

Wat is een landschapsbedrijfsplan?

Een landschapsbedrijfsplan is een gratis plan opgemaakt door een landschapsarchitect voor een landbouwbedrijf. De plannen worden gemaakt op maat van een landbouwbedrijf en de specifieke bedrijfsvoering en wordt opgemaakt in nauw overleg met de landbouwer. In het plan worden zowel de beplantingen bij de bedrijfsgebouwen, als de beplantingen op verder gelegen gronden bekeken. Het plan vormt de basis voor inrichting en beheer.

Groen rondom de bedrijfsgebouwen

Het plan omvat aanplantingen bij bedrijfsgebouwen, rondom het erf, langs de toegang van het bedrijf, ... Daarbij wordt maximaal rekening gehouden met de huidige en de toekomstige bedrijfsvoering.

Zo komt de verzorging van de toegang naar de woning of de beplanting van de bedrijfstoegang aan bod. Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan beplanting bij bedrijfsgebouwen. Indien mogelijk worden in het plan ook voorstellen zoals de aanplant van fruitbomen, de aanleg van een poel voor het vee of de inrichting van overhoekjes onderzocht.

Op verder gelegen gronden …

Maar ook gronden verder van de bedrijfsgebouwen kunnen in het plan opgenomen worden. Daarbij worden de mogelijkheden voor de aanleg en het onderhoud van de kleine landschapselementen (KLE's) in het omringende landschap bekeken. We denken hierbij aan knotbomen, meidoornhagen, solitaire bomen, poelen, …

De kosten voor het opstellen van een plan voor een bedrijf worden volledig door het provinciebestuur gedragen.

Na het plannen, komt het planten ...

Na de opmaak van het plan wordt besproken hoe het plan uitgevoerd kan worden. Voor nieuwe aanplantingen kunnen de Provincie en de gemeenten gedeeltelijk instaan. Ze staan gezamenlijk in voor de aankoop van het plantmateriaal en zorgen voor de aanplant. De aanplant kan gebeuren door een ploeg van terreinarbeiders (zie ook MINA-werkers). De provincie maakt hiervoor de nodige afspraken. Indien gewenst kunnen uiteraard steeds zelf bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden.

Zowel de kosten voor het plantmateriaal en de aanplant worden volledig door de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten gedragen. Ze staan ook in voor het onderhoud van het plantgoed en dit voor de eerste twee jaar na de aanplant.

Na deze periode staat de landbouwer zelf in voor het onderhoud. Hiervoor kan hij terugvallen op het subsidiereglement van de gemeente voor het onderhoud van kleine landschapselementen. Op die manier is een financiële vergoeding mogelijk voor dit beheer. Het afsluiten van beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) behoort ook tot de mogelijkheden.

Goede afspraken, maken goede vrienden!

Tussen de landbouwer en de provincie worden de afspraken voor de aanplant, het onderhoud, enz… op papier gezet. De inrichtingwerken worden door de overheid betaald (tot max. 2500 EUR). De beplantingen dienen dan ook na deze periode in stand gehouden door de landbouwer. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Een andere mogelijkheid zijn de beheersovereenkomsten met de VLM. Ook daar kan een financiële tussenkomst bekomen worden voor het onderhoud van de groenelementen op het landbouwbedrijf.

Let wel: landschapsbedrijvenplannen kunnen enkel aangevraagd worden door bedrijven die in welbepaalde zones liggen die door de provincie zijn geselecteerd. Bedrijven die buiten deze zones vallen kunnen wel nog kosteloos een bedrijfsaanplantingsplan laten opstellen door een landschapsarchitect van het Regionaal landschap. Er is dan geen tussenkomst voorzien voor aankoop van het plantgoed, de aanplant en het onderhoud nadien.

De bedoeling van een landschapsbedrijfsplan is om meer kansen te geven aan de flora en de fauna op landbouwbedrijven en het bedrijf beter te integreren in het omringende landschap.  Een mooi ingeklede boerderij maakt deel uit van de harmonie die het landschap uitstraalt en versterkt daardoor het imago van de landbouwsector.  De verfraaiing van het boerderijlandschap kan op termijn meehelpen om meer recreanten naar het buitengebied te lokken.  Deze trafiek kan een extra dynamiek teweeg brengen voor hoevetoerisme en thuisverkoop door landbouwers.  Bij de realisatie van landschapsbedrijfsplannen zijn zowel landbouw als landschap winnaars !  Voor meer informatie kan u terecht bij Regionaal Landschap Houtland vzw, Tillegemstraat 81 te 8200 Brugge (www.rlhoutland.be).

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren