Kleine landschapelementen

Kleine landschapselementen (KLE's) is de verzamelnaam voor hagen, heggen, houtkanten, poelen, knotbomen, alleenstaande bomen, e.d. in de open ruimte. Oorspronkelijk hadden deze groenstructuren een belangrijke functie. De doornige hagen dienden als voorlopers van prikkeldraad om het vee in de weide te houden, poelen werden aangelegd als drinkplaats voor de dieren, houtkanten brachten geriefhout op en knotbomen ontwaterden de natte weilanden. Maar de kleine landschapselementen vervulden, weliswaar onbedoeld, nog een bijkomende rol. Het zijn voor veel diersoorten immers ideale stapstenen in het open landschap.

Het gemeentebestuur is overtuigd van het belang van kleine landschapselementen en wil de aanleg van groenstructuren door landbouwers bevorderen met een premie.

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren