Rooilijnplan

De rooilijn is de grens tussen het openbaar domein en de private eigendommen. Een rooilijnplan geeft voor een weg met een belangrijke verbindende functie waar de (toekomstige) grenslijn zal komen te liggen. Daarnaast kan er op het privaat terrein nog een bouwvrije zone ingesteld worden.

Bij een bouwvergunning wordt steeds advies gevraagd aan de bevoegde wegbeheerder.

Nu wordt de rooilijn meestal vastgelegd in verkavelingsplannen, BPA’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Alle rooilijnplannen zijn te consulteren bij de dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening.