Bijzondere plannen van aanleg

Tot de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) op 26.4.2007 werd door de gemeente het gewestplan her en der verfijnd met Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA). Deze verfijning hield hoofdzakelijk een detaillering van bouwzones, bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften in. Een bijzonder plan van aanleg kan niet meer opgemaakt of gewijzigd worden bij een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het kan dan vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Voor volgende gebieden van de gemeente werd zo'n BPA opgemaakt: Centrum, Bruggestraat, Ambachtelijke zone uitbreiding, Middenwijk Zuid-West, Sporthal