Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het decreet van 24  juli 1996 over de ruimtelijke planning bepaalt dat het ruimtelijk beleid in Vlaanderen voortaan op structuurplannen gebaseerd moet zijn.
In een structuurplan onderzoekt het Vlaams Gewest, een provincie of een gemeente de plaatselijke behoeften zoals wonen, handel en industrie, verkeer, natuur, landbouw en recreatie. Er wordt onderzocht hoe deze in de toekomst het best ruimtelijk ingevuld kunnen worden.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsplan dat, vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur, een visie op de ontwikkeling van de gemeente vastlegt.
Deze visie wordt bepaald in functie van de maatschappelijke en politieke doelstellingen die eigen zijn aan de gemeente.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Ruiselede werd op 17 april 2008 door de Bestendige Deputatie goedgekeurd.

Het GRS omvat drie onderdelen alsook een kaartenbundel :

Deelrapport 1: Informatief gedeelte (pdf, 2.8 MB)

Deelrapport 2: Richtinggevend gedeelte (pdf, 939.4 kB)

Deelrapport 3: Bindend gedeelte (pdf, 88.7 kB)

Kaartenbundel:

Kaarten (x-zip-compressed, 3.6 MB) die behoren bij het informatief gedeelte

Kaarten (x-zip-compressed, 1.1 MB) die behoren bij het richtinggevend gedeelte