Bouw- en renovatiepremies

Wanneer u een woning verbouwt of bouwt komt u vaak in aanmerking voor een premie.
U vindt hier een overzicht van alle premies.

De aanvraagformulieren voor de gemeentelijke premies kan u hier downloaden: gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie (pdf, 36.6 kB)

- gemeentelijke premie voor een zonneboiler

- gemeentelijke premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voor informatie en aanvraagformulieren kan u steeds terecht bij de Woonwinkel

De Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie

Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed

Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. U kunt de premie aanvragen vanaf 1 december 2015. Er komt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. De overgangsregeling geldt tot 1 februari 2016. Alle informatie vindt u op de pagina van de nieuwe renovatiepremie.

De nieuwe Vlaamse Renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie onderscheidt vier categorieën werken die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming:

 1. De structurele elementen van de woning: funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;
 2. Het dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer;
 3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren;
 4. De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in de badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Per categorie van werken is er een premie van maximaal 2.500 euro. Wie als eigenaar-bewoner een netto jaarinkomen heeft van minder dan 29.030 euro, heeft recht op een hogere premie per categorie (3.333 euro), uiteraard steeds met een maximale totaalpremie van 10.000 euro.

De premie is in twee keer aan te vragen. Tussen de twee aanvragen moet er minstens een jaar en maximaal twee jaar liggen.

Overgangsregeling

Wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst, kan, voor de werken die daarop betrekking hebben, tot 1 februari 2016 genieten van een overgangsregeling. Die renoveerders kunnen een renovatiepremie aanvragen onder de oude voorwaarden.

De definitieve beslissing van de Vlaamse Regering verschijnt binnenkort in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 december 2015 kunt u een aanvraag indienen bij Wonen-Vlaanderen. De aanvraagformulieren kunt u vanaf die datum vinden u op www.wonenvlaanderen.be.

Checklist om u te helpen bij de keuze tussen de oude en de nieuwe renovatiepremie

Via deze link vindt u een handige checklist ter ondersteuning.

Wenst u geholpen te worden bij het samenstellen van uw aanvraagdossier?

Kom dan naar een van onze zitdagen en breng alvast de volgende stukken mee:

 • Identiteitskaart van de aanvrager
 • Gegevens van de partner

(naam, geboortedatum en rijksregisternummer  )

 • Rekeningnummer

(op uw naam, naam van uw partner of op beide namen)

 • KOPIE aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 2 jaar geleden
  Voor een aanvraag in 2015 hebben we het aanslagbiljet van inkomen 2013 nodig. (alle pagina’s)
 • KOPIE van alle facturen van de renovatie : De facturen moeten volgende gegevens bevatten

·Naam, adres en btw-nummer van de leverancier

·Datum en factuurnummer : de facturen zijn nog geen 2 jaar oud

·Uw naam en adres

·Het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn

·Een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden

·De prijs per onderdeel en btw.

Offertes en bestekken zijn enkel nuttig als ze de factuur kunnen verduidelijken.

·Een foto voor en na de werkzaamheden

Dit is geen verplichting, maar wordt wel aanbevolen.

 Indien van toepassing:

 • KOPIE van het keuringsattest van de elektrische installatie

Enkel nodig als er facturen van werkzaamheden aan de elektriciteit zijn.

 • KOPIE van het plan van de architect

Enkel nodig als de uitvoering van de werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning nodig is

 • KOPIE van de Stedenbouwkundige vergunning

Enkel nodig als de uitvoering van de werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning nodig is

OPMERKING:  gelieve een kopie van alle documenten mee te brengen en de facturen (kopie) op te delen in bovenstaande categorieën. Op deze manier kunnen we u vlot verder helpen.

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren