Woonbeleid

De Vlaamse Wooncode kent aan de gemeente een centrale rol toe in het uitstippelen van een woonbeleid in de gemeente en het nemen van concrete maatregelen ter ondersteuning van dit beleid in de gemeente. Veelal wordt echter vastgesteld dat gemeenten onvoldoende slagkracht hebben om dit waar te maken en dat het uitbouwen van een volwaardig woonbeleid en een woondienst méér slaagkansen krijgt wanneer dit intergemeentelijk wordt opgezet. In dit kader werd in mei 2008 een intergemeentelijk samenwerkingverband "Wonen Regio Tielt" opgestart tussen de gemeenten Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene en de provincie West-Vlaanderen.

In de Woonwinkel kunt u terecht voor :

  • Belastingvermindering, premies, subsidies inzake huisvesting
  • Informatie inzake het gemeentelijk woonbeleid (premiestelsel, projecten…)
  • Informatie met betrekking tot energiebesparende investeringen
  • Begeleiding bij woongerelateerde vragen (huur, koop of andere woonaangelegenheden)
  • sociale en technische dienstverlening op het vlak van wonen 
  • Kwaliteit van de woningen (leegstand, ongeschiktheids- onbewoonbaarverklaring)

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren