Omgevingsvergunning

Vanaf 1/1/2018 worden de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning.

Een aanvraag tot omgevingsvergunning dient u in via het omgevingsloket.

Om toegang te krijgen tot het digitale loket volstaat het om in te loggen met uw identiteitskaart. Op deze website vindt u ook een stappenplan voor het digitaal aanmaken van een dossier.

Bij vragen of problemen kan u steeds bij onze diensten terecht (dienst stedenbouw of milieudienst).

Op de pagina bekendmakingen ziet u een overzicht van:

  • Dossiers in openbaar onderzoek
  • Recent besliste dossiers

Meer info (gewijzigde procedures, regelgeving, handleidingen…): zie omgevingsloket.