Verkavelingsvergunning

Wanneer men een perceel wenst te verdelen of te herschikken in een aantal kleinere percelen met de bedoeling de kavels in te richten als bouwgrond, dient vooraf een verkavelingsvergunning te worden aangevraagd.

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. U mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter, een stedenbouwkundige...

Het aanvraagformulier vindt u hier
* Nieuwe aanvraag
* Verkavelingswijziging 

Zowel een nieuwe aanvraag als een verkavelingswijziging moet vergezeld zijn van een motivatienota. Een voorbeeld van een uitgewerkte motivatienota vindt u hier

U (of de persoon die uw dossier heeft opgesteld, als u hem daarvoor een volmacht geeft) dient de aanvraag op het gemeentehuis in. 

De aanvraag kan ook met een aangetekende brief worden verzonden. 

Hoe het verkavelingsdossier wordt behandeld vindt u hier