Stedenbouwkundige vergunning

Opgelet! Vanaf 1/1/2018 worden de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. Een digitale bouwaanvraag indienen (zie onder) kan nog tot 31/12/2017.

De algemene regel is dat een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor het bouwen, afbreken, herbouwen, verbouwen (zowel buiten als binnen het gebouw) van een constructie. Meer info

Er is ook een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het ontbossen, vellen van hoogstammige bomen, reliëfwijzigingen, gebruikswijzigingen, publiciteitsborden of uithangborden, aanleggen van  recreatieve terreinen waaronder een golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad.

Sommige werken zijn niet vergunningsplichtig. Meer info

Voor de meeste stedenbouwkundige vergunningen is de medewerking van een architect vereist, maar bepaalde werken zijn vrijgesteld. Om na te gaan welke werken kunnen worden uitgevoerd zonder medewerking van architect, kun je terecht op deze website 

Digitale bouwaanvraag (nog tot 31/12/2017)

Sinds 15 april 2016 kunnen in Ruiselede burgers, architecten, studiebureaus of bedrijven hun bouwaanvraag digitaal indienen en online raadplegen. Hierdoor is het mogelijk om op een snelle en eenvoudige manier de nodige vergunningen te verkrijgen.  

Via het omgevingsloket, een digitaal uitwisselingsplatform, heb je de mogelijkheid een digitale bouwaanvraag in te dienen. Je dossier wordt er volledig elektronisch verwerkt en alle betrokken instanties hebben er inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren.

Hoe ga je te werk?

Surf naar www.omgevingsloket.be. Om een nieuw dossier aan te maken, moet je inloggen met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer. Je kan ook een Federaal of een Vlaams token gebruiken. Een helpdesk beantwoordt al je vragen. Je vindt er ook een demofilmpje dat stap voor stap uitlegt hoe je je bouwaanvraag digitaal indient.

De voordelen

• Je kan je dossier opvolgen van thuis uit, wanneer je wil, 24u op 24 en 7 dagen op 7

• Je kan op elk moment de status van je dossier nakijken. Zo weet je in welke fase je dossier zich bevindt. De uiteindelijke beslissing ontvang je via mail.

• Dezelfde informatie wordt slechts één keer opgevraagd en op een centrale plaats bewaard. Gedaan dus met dubbel werk en kopieën maken van je dossier voor verschillende instanties.

• Iedereen bespaart tijd en geld door digitaal te werken, zowel de aanvragers als de architecten en de lokale besturen. De besparing op papier maakt het hele proces een voorbeeld van duurzaamheid.

Meer info bij de Dienst Stedenbouw: stedenbouw@ruiselede.be of 051 70 84 15.

Omgevingsloket2