Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van het gebouw dat op een bepaald perceel kan gerealiseerd worden (dit attest is geen stedenbouwkundige vergunning). Indien u een stedenbouwkundig attest wenst, dan is het de bedoeling dat u zelf al een behoorlijk concreet voorstel doet. Zo vermeldt u in het dossier om welk soort woning het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant enz.…

Het stedenbouwkundig attest blijft twee jaar geldig vanaf het ogenblik van de uitreiking ervan.

Formulier aanvraag stedenbouwkundig attest vindt u hier

Ter informatie: de gemeente Ruiselede behandelt de aanvragen volgens het "oude systeem".

De wetgeving en besluiten die betrekking hebben op het decreet houdende de ruimtelijke ordening vindt u op deze website