Planologisch attest (voor bedrijven)

Indien u één van de volgende situaties herkent, dan kan een planologisch attest een uitkomst bieden:

  • Uw bedrijf is (gedeeltelijk) zonevreemd en u wil rechtszekerheid op de bestaande locatie.
  • Uw bedrijf wil uitbreiden of herbouwen maar u kan geen stedenbouwkundige vergunning verkrijgen omdat de bestemming van de locatie dat niet toelaat.
  • De bestemming van uw bedrijfslocatie bemoeilijkt de verlening van uw milieuvergunning.

Het planologisch attest geeft dus aan of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. Als het bedrijf behouden kan worden, deelt de bevoegde overheid u de ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn (twee jaar) en op lange termijn (tien jaar) mee. Het initiatief voor het aanvragen van een planologisch attest ligt bij het bedrijf. Opgelet, een planologisch attest is geen stedenbouwkundige vergunning.