Verhuur materiaal

meubilair_1meubilair_2De Gemeente stelt meubilair ter beschikking aan de Ruiseleedse verenigingen. Dit materiaal kan worden ingezet als u met uw vereniging een evenement of bijeenkomst organiseert. Privépersonen kunnen geen gebruik maken van het materiaal, tenzij men een locatie huurt van de gemeente, dan krijgt u het meubilair dat aldaar staat ter beschikking. Het gereserveerde materiaal wordt bij u geleverd op de gevraagde dag en zo spoedig mogelijk na het gebruik terug opgehaald. U dient dit opnieuw netjes te stapelen zodat de werklieden zo snel mogelijk kunnen laden. Doet u dit niet, of wordt er schade vastgesteld, dan wordt een vergoeding aangerekend. Ook aanvragen door een vereniging die naderhand voor privédoeleinden blijken gebruikt, dienen een schadevergoeding te betalen.

Materiaal aanvragen kan maximum 3 maanden op voorhand en tot 2 weken voor de leveringsdag persoonlijk bij de dienst onthaal of door het aanvraagformulier (pdf, 554.6 kB) in te vullen en te bezorgen bij de bevoegde dienst. Uw aanvraag is pas definitief nadat u bevestiging kreeg. De gemeentelijke diensten hebben steeds voorrang om hun eigen materiaal te gebruiken. Bij dubbele aanvraag van materiaal door gelijkgestelde gebruikers, heeft de eerste aanvrager voorrang. Wanneer twee gebruikers op verschillende dagen van hetzelfde weekend wensen gebruik te maken van hetzelfde materiaal, dienen zij onderling af te spreken i.v.m. transport, timing en eventuele schadevergoeding van het meubilair. De gemeente zal schade steeds verhalen op de eerste aanvrager van het materiaal.

Gebruik mobiele geluidsinstallatie door verenigingen

meubilair_3Op voorstel van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid besliste het College de compacte mobiele geluidsinstallatie ter beschikking te stellen aan de erkende Ruiseleedse verenigingen mits deze installatie gebruikt wordt in Het Portaal. Op andere locaties wordt het gebruik van het toestel niet toegestaan. Het betreft een draagbare versterkerbox met cd en usb-aansluiting, inclusief handmicrofoon.

Opmerking: Om tegemoet te komen aan de wensen van de socio-culturele verenigingen, kocht het Dagelijks Bestuur van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid een eigen geluidsinstallatie aan. Deze PA is te huur voor €10 per dag en is vooral geschikt voor middelgrote ruimtes. Meer informatie hierover bij de cultuurdienst.

Uitleendienst/Infrastructuur

Markt 1
8755 Ruiselede
info@ruiselede.be
051/70-84-10
051/68-79-33
Bekijk openingsuren