Jeugdverenigingen

Jeugdwerk?!

  • groepsgerichte en sociaal-culturele initiatieven met de jeugd van 6 tot 25 jaar
  • in de vrije tijd
  • onder educatieve begeleiding
  • georganiseerd door jeugdverenigingen OF door het gemeentebestuur

Dit jeugdwerk vervult een of meer van de volgende functies in de plaatselijke gemeenschap: Ontmoeting - Spel - Creatieve activiteiten - Werken aan structuurverandering - Amateuristische kunstbeoefening - Integratie van kansarmen - Vorming (opleiding van begeleiders)  - Dienstverlening

Erkenning

STAP 1

Om erkend te worden moet een vereniging aan volgende voorwaarden voldoen :

  • opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- en handelsoogmerken.
  • een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben.
  • geleid worden door een bestuur waarvan de meerderheid jonger is dan 35 jaar
  • een onderafdeling zijn van een andere plaatselijke vereniging.
  • minimaal 1 jaar werking kunnen aantonen.
  • functies jeugdwerk vervullen hogergenoemd.

STAP 2

Een aanvraag bekomen bij de jeugddienst. Alle aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de jeugdraad en aan het College van Burgemeester en Schepenen. Iedere ver­eniging krijgt een antwoord door de jeugddienst.

Overzicht jeugdverenigingen

Chirojongens

joppe.coopman@hotmail.com

Chirojongens website

www.chiroruiselede.be

Chiromeisjes

hanne.lambrecht@hotmail.com

Chiromeisjes

www.chiroruiselede.be

KLJ

vandewegheglenn@live.be 

KLJ website

 www.kljruiselede.be

Jeugdhuis 'Jester' vzw

ruiselede_jhjester@hotmail.com

Jeugdhuis 'Jester' website

https://www.facebook.com/jeugdhuisjester.ruiselede/

Jeugd

Markt 1
8755 Ruiselede
jeugd@ruiselede.be
051/70-84-13
051/68-79-33
Bekijk openingsuren