Meerjarenplan Lokaal Cultuurbeleid

Een cultuurbeleidsplan schetst de huidige culturele situatie en bespreekt culturele doelstellingen die men in de toekomst wil realiseren. Het bevat een beschrijving van de maatschappelijke en culturele context, een bespreking van algemene doelstellingen, een overzicht van de gemeentelijke ondersteuning én een beschrijving van het participatieproces.

Het cultuurbeleidsplan 2008-2013 werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd.

Voor de periode 2014-2019 werden de culturele doelstellingen en actieplannen opgenomen in het Gemeentelijk Meerjarenplan en dient niet langer een apart cultuurbeleidsplan opgesteld te worden. Dit MJP werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd.

Cultuur

Markt 1
8755 Ruiselede
cultuur@ruiselede.be
051/70-84-20
051/68-79-33
Bekijk openingsuren