Samen bouwen aan ons platteland

Samen bouwen aan ons platteland

Leader Midden-West-Vlaanderen, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, stimuleert samenwerking van onderuit. Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen leggen 1,3 miljoen euro samen om innoverende projecten voor het platteland in Midden-West-Vlaanderen financieel te ondersteunen. Een lokaal publiek-privaat partnerschap, de zogenaamde Plaatselijke Groep, buigt zich over de projectvoorstellen en kent subsidies toe aan kandidaten met een sterk dossier.  Naast onze gemeente maken nog dertien gemeenten deel uit van het Leadergebied 'Midden-West-Vlaanderen'. De erkenning loopt tot 2020.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

Organisaties, ondernemers, landbouwers, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend (lokaal) projectidee voor ons platteland kunnen financiële steun vragen. Door de Plaatselijke Groep zijn drie thema's geformuleerd waarbinnen projecten moeten passen:

  • Leefbaarheid in de dorps- en plattelandsgemeenschap met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen;
  • Profilering en promotie van de streekidentiteit;
  • Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector met speciale aandacht voor startende en jonge rurale ondernemers.

Uitgebreide informatie hierover is na te lezen in de zogenaamde Lokale Ontwikkelingsstrategie die op de site is terug te vinden.

Deadline voor projectvoorstellen is 3 april 2018, 12u00 's middags.

Een project kan enkel digitaal worden ingediend via het plattelandsloket van de Vlaamse Landmaatschappij: www.vlm.be.

Contact opnemen met het secretariaat wordt ten zeerste aangeraden omdat enkel correcte en volledige dossiers kunnen worden ingediend:

Terug naar alle nieuws