NIEUW: De thuiszorgtoelage

VANAF 1 JANUARI 2018 wordt de waarderingstoelage en de ondersteuningstoelage samengevat in één toelage, nl. DE THUISZORGTOELAGE.

         Voorwaarden:

  • De aanvraag kan gebeuren vanaf de leeftijd van 25 jaar. De zorgbehoevende moet 25 jaar zijn op 1 januari van het jaar van de aanvraag.
    Het is een verlenging van de reeds bestaande sociaal pedagogische toelage van de gemeente. Deze loopt t.e.m. de leeftijd van 24 jaar;

  • De zorgverstrekker en de zorgbehoevende hebben dezelfde domicilie. Er wordt dus geen verwantschapsgraad als voorwaarde gesteld;

  • Er kan slechts één toelage per gezin worden toegekend;

  • De zorgbehoevende heeft een attest vermeldend dat de zorgbehoevende minstens 10 punten haalt in de schaal van zorgbehoevendheid. Dit is 1 punt meer dan de huidige  ondersteuningstoelage. Ten opzichte van de waarderingstoelage is dit hetzelfde gebleven.

    Toelage:

  • € 240 jaarlijks / € 20 maandelijks. Ten opzichte van de waarderingstoelage is dit een verhoging van 24 euro per jaar of 2 euro per maand. Ten opzichte van de ondersteuningstoelage is dit een verhoging van € 115 per jaar.

  • € 120 / jaar indien de persoon met een handicap intern is in een instelling (behalve bij een verblijf in het WZC). Ten opzichte van de ondersteuningstoelage is dit een verhoging van 45 euro per jaar.

Indien u nog voor 31 december 2017 een ondersteunings- of waarderingstoelage wenst aan te vragen, dan gebruikt u nog het huidige document. PAS VANAF 1 januari 2018 geldt de nieuwe toelage!

Het nieuwe document is terug te vinden op deze website. Ga naar WELZIJN ->OCMW -> Bejaarden-mindervaliden => hieronder vindt u de nieuwe toelage. 

Terug naar alle nieuws