Oude hakhoutstoven (Fladderiep)

Beschermd monument – houtig erfgoed – M.B.14/07/2010

Restauratie: /

Beschrijving

Hakhoutstoven of hakhoutbomen zijn bomen die in het verleden (zeker in de middeleeuwen, vermoedelijk zelfs al in de Romeinse periode) werden gekapt tot nabij de bodem. Op de stronken groeiden vervolgens nieuwe twijgen en stronken die steeds opnieuw werden afgezet en gebruikt werden als ambacht-, brand- of bouwhout. Door het eeuwenlange afzetten, groeiden dergelijke bomen eerder uit in de breedte dan in de hoogte waardoor de eeuwenoude kern niet altijd zichtbaar bleef.

De 4 Ruiseleedse hakhoutstoven zijn bovendien fladderiepen, een boomsoort die in Vlaanderen uiterst zeldzaam is geworden. Meer nog, de fladderiepen in Ruiselede zijn vermoedelijk de oudst gekende in West-Vlaanderen, waardoor de genetische waarde van deze oude hakhoutstoven sterk toeneemt.

De hakhoutstoven bezitten artistieke, historische, volkskundige, wetenschappelijke en sociaal-culturele waarde.

Cultuur

Markt 1
8755 Ruiselede
cultuur@ruiselede.be
051/70-84-20
051/68-79-33
Bekijk openingsuren