Sint-Caroluskerk Doomkerke

Doomkerke4693
Klik om te vergroten

Beschermd monument - K.B. 11/06/1976

Restauratie: 1931-1935 (dak, toren), 1958 (elektrische verwarming), 1979-1985 (gevels, daken, toren), 1989 (vervanging natuurtenen roosvenster zuidgevel), 1996-1997 (restauratie roosvensters schip en noordtransept), 2009-2010 (vernieuwing elektrische installatie en verlichting, inbouwen centrale verwarmingsinstallatie, herstelling klokken, herstelling torenuurwerk, restauratie wanddecoratie interieur, restauratie brandglasramen in zijbeuken, orgeltribune en koor, restauratie orgel)

Kerkenbeleidsplan 2017

Beschrijving

Doomkerke en haar kerk danken hun namen aan de stichter ‘pastoor Carolus Doom’.

Het was deze priester die, nadat hij in het gehucht ’t Haantje al een school had gesticht (1857), ten volle zijn schouders zette onder de bouw van deze neogotische plattelandskerk met ‘kathedraalallures’. De kerk werd gebouwd in de periode 1864-1865 en op 24 mei 1881 door Mgr. Faict geconsacreerd.

Het betreft een driebeukige bakstenen kerk op basilicaal plan, onder met leien bedekte zadeldaken. De Toren is asymmetrisch tegen de noordgevel van het hoogkoor aangebouwd. De kerk is volledig overwelfd met kruisribgewelven. Ronde pijlers scheiden het schip van de zijbeuken. Zijbeuken en hoogkoor worden verlicht door spitsboogvensters, de middenbeuk en transepten door natuurstenen roosvensters. De ingang van de kerk bevindt zich aan westzijde, in een later aangebouwd portaal onder het monumentale roosvenster van de westelijke gevel.

Enkele bijzondere kenmerken in interieur en exterieur trekken onmiddellijk de aandacht: het timpaan boven de hoofdingang waarbij we Pastoor Doom zien, die gesteund door de Heilige Carolus Borromeus zijn kerk opdraagt aan Onze-Lieve-Vrouw, de sierlijke spitsbogen, kruisgewelven en pinakels die de bakstenen kerk decoreren; de prachtige straalgotieke (wielvorm) rozetvensters en lancetvensters in grisaillekleur van Frans witsteen

Het duurde tot 1882 tot het interieur volledig was afgewerkt. Het resultaat was dan ook adembenemend: prachtige neogotische meubilering en polychrome muurschilderingen.

Tijdens de 2e helft van de 20e eeuw werd de kerk aan diverse restauratiewerken onderworpen. In 2009-2010 werden interieur en exterieur opnieuw grondig gerenoveerd.

Westtoer_Caroluskerk_4   

Cultuur

Markt 1
8755 Ruiselede
cultuur@ruiselede.be
051/70-84-20
051/68-79-33
Bekijk openingsuren