Sint-Pietersveld, Ruiselede-Wingene

Beschermd landschap – M.B. 24/06/2002

Beheersplan

Beschrijving

Het Sint-Pietersveld werd als landschap beschermd omwille van de bijzondere esthetische, historische, natuurwetenschappelijke en socio-culturele waarde.

Historisch gezien zijn nog duidelijk herkenbare landschappelijke structuren van de opeenvolgende ontginningsfasen aanwezig, met een grote verscheidenheid aan goed bewaarde overblijfselen van de veldperiode en de ontginningsperiode. Opvallend hierdoor is de drevenstructuur met dambordpatroon en vierkante percelen. Daarnaast is ook het nog grotendeels gaaf bewaarde patrimonium van de instellingen Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand, Penitentiair Landbouwcentrum en de Radio Maritieme Diensten, een belangrijke historische troef met een mooie ontwikkelingsgeschiedenis. Bovendien vormen de aanwezige gebouwen een duidelijke verwijzing naar de pedagogische geschiedenis van de site.

Bijzonder is ook de aanwezigheid van klein historisch erfgoed in het landschap: boskantershuisjes, kapelletjes, kasseiwegen, masten, vijvers en kleine voormalige nutsgebouwtjes.

De natuurwetenschappelijke warde van het gebied wordt onder meer bepaald door de aanwezigheid van typische, weinig gestoorde bodemprofielen, een zeer hoge biodiversiteit en de aanwezigheid van zeldzame fauna en flora en een goede waterkwaliteit.

Cultuur

Markt 1
8755 Ruiselede
cultuur@ruiselede.be
051/70-84-20
051/68-79-33
Bekijk openingsuren