Schoonbergbos of Slangebossen te Aalter en Ruiselede (Kruiskerkestraat, Vossenholstraat, Wantestraat, Schoonberg)

Beschermd landschap – M.B. – 07/02/1996

Beschrijving

De geschiedenis van het Schoonbergbos gaat terug tot de 12e eeuw. Het gebied was tot in de 17e eeuw gekend als het grootste aaneengesloten bos op de kaart van de Bersaques. Nadien was het vooral een ontginningsgebied, waarvan het rechthoekige ontginningspatroon bewaard is gebleven.

In het deel van het Schoonbergbos dat als landschap werd beschermd, bleven de eind 18e-eeuwse kenmerken grotendeels bewaard. Dit betekent dan ook dat dit gebied een bijzondere waarde heeft. Typisch voor de regio zijn de graslanden langsheen de Wantebeek en de natte en droge bossen en akkerlanden binnen het historisch drevenpatroon in het noordelijke gedeelte van het Schoonbergbos. Centraal ligt bovendien de vrij goed bewaarde Schoonberghoeve.

Cultuur

Markt 1
8755 Ruiselede
cultuur@ruiselede.be
051/70-84-20
051/68-79-33
Bekijk openingsuren