Verkiezingen 2018

Op zondag 14/10/2018 gaan we terug stemmen voor een nieuw gemeente- en provinciebestuur. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

www.vlaanderenkiest.be

Meer info volgt.

Ook EU-onderdanen en niet- EU- onderdanen kunnen stemmen. Zij moeten aan enkele voorwaarden voldoen.

voorwaarden EU- onderdanen :

* minstens 18 jaar oud zijn op datum van 14 oktober 2018

* ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op 1 augustus 2018

* op 14 oktober de burgerlijke en politieke rechten genieten

* ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indien om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Niet EU-onderdanen :

* alle voorwaarden van EU-onderdanen

+ 5 jaar ononderbroken verblijf in België genieten (en gedekt zijn door een wettelijke verblijfstitel die dit vaststelt)

* ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op de dienst Burgerzaken bij Els (051/708406)

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren