Huwelijksakte - uittreksel

Wat?

Van elk huwelijk dat in de gemeente plaatsvindt, wordt er een akte opgemaakt. Een eensluidend afschrift is een exacte kopie van deze huwelijksakte. Alle gegevens over de echtgenoten worden hierin vermeld: namen, voornamen, plaats en datum huwelijk, namen getuigen, afstamming, woonplaats, enz.

Digitaal loket

Werkwijze bij de aanvraag: Typ de eventueel ontbrekende gegevens in en druk op "verzenden". Vervolgens krijgt u op het scherm een bewijs van aanvraag met een transactienummer. U kan dit bewijs afdrukken. De aanvraag is pas definitief na bevestiging. De verwerking van uw aanvraag gebeurt op weekdagen zo spoedig mogelijk. Met een e-mail wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw aanvraag.