Overlijdensakte - buitenland

De akte van overlijden in het buitenland omvat de integrale overschrijving in het nederlands van de oorspronkelijke akte van overlijden opgesteld in het buitenland.

Voor wie?

De afgifte van afschriften of uittreksel met vermelding van afstamming van akten van minder dan 100 jaar, is wettelijk beperkt. Zij kunnen afgeleverd worden aan :

  • de openbare overheden
  • de personen op wie de akte betrekking heeft
  • de echtgenoot of de overlevende echtgenoot
  • de wettelijke vertegenwoordiger
  • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (bv. ouders, kinderen )
  • de erfgenamen
  • de notaris en advocaat

Andere personen kunnen slechts een dergelijk afschrift of uittreksel krijgen wanneer zij een toestemming kunnen voorleggen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, mits zij laten blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.

U vraagt het document persoonlijk aan en wordt kosteloos verstrekt.

Wat moet ik meebrengen?

Bij persoonlijke afhaling brengt u uw identiteitskaart mee.

Digitaal loket

Werkwijze bij de aanvraag: Typ de eventueel ontbrekende gegevens in en druk op "verzenden". Vervolgens krijgt u op het scherm een bewijs van aanvraag met een transactienummer. U kan dit bewijs afdrukken. De aanvraag is pas definitief na bevestiging. De verwerking van uw aanvraag gebeurt op weekdagen zo spoedig mogelijk. Met een e-mail wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw aanvraag.

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren