Naams- en voornaamswijziging

Een voornaams- of naamswijziging is een gunst (geen recht), die kan verleend worden aan Belgen, VN-vluchtelingen en staatlozen.

Om deze gunst te bekomen, dien U hiertoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de dienst Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamswijzigingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Indien het een minderjarig kind betreft, moeten beide ouders het verzoek indienen.

Info: Voor meer info ivm procedure, nodige documenten, kostprijs,... kan u terecht op volgende website.

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren