Huwelijksjubilea

Ruiseleedse huwelijksjubilarissen (echtparen die 50, 60, 65 jaar getrouwd zijn) worden door het gemeentebestuur in de watten gelegd. De leden van het College van Burgemeester en Schepenen ontvangen u graag op het gemeentehuis of komen langs bij u thuis. Zij zullen u het geschenk van de Koning overhandigen alsook een geschenkbon naar keuze geschonken door het gemeentebestuur. Een foto van het jubilariskoppel verschijnt in het gemeentelijke infoblad.

U wordt vooraf door het gemeentebestuur gecontacteerd.
Indien u niet wenst gevierd te worden door het gemeentebestuur, kan u dit meedelen aan de bevoegde Schepen, uw keuze hierin wordt steeds gerespecteerd.

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren