Huwelijk

1. Opstarten huwelijksdossier

 • Voor het opstarten van het huwelijksdossier biedt een van de aanstaande partners zich persoonlijk aan op de dienst burgerlijke stand voor het doorgeven van de juiste informatie rond het huwelijk.
 • De documenten geregistreerd in België worden door onze diensten aangevraagd.
 • Een zestal weken voor de afgesproken huwelijksdatum neemt u contact op met de dienst burgerlijke stand om na te gaan of alle documenten aanwezig zijn in het huwelijksdossier.

2. Aangifte huwelijk

 • De aangifte gebeurt in de gemeente waar, op het moment van de opmaak van de akte van aangifte, een van de aanstaande echtgenoten in het bevolkingsregister is ingeschreven.
 • De aangifte van het huwelijk kan alleen gebeuren indien alle documenten aanwezig zijn, ten laatste drie weken en ten vroegste zes maanden voor de huwelijksdatum.
 • Het huwelijk mag pas voltrokken worden vanaf de 14de dag na de aangifte. Wanneer het huwelijk echter niet is voltrokken binnen de zes maanden moet er een nieuwe aanvraag gebeuren.

Vereiste documenten bij de aangifte

 • Alle documenten opgemaakt in België en door ons aangevraagd, zijn gratis en moeten op de dienst burgerlijke stand aanwezig zijn alvorens de akte van aangifte opgemaakt wordt. Dit is onder andere een geboorteakte en eventueel een echtscheidings- of overlijdensakte.
 • Wat brengen de toekomstige partners zelf mee bij de aangifte van een huwelijk ?
  1. geldige identiteitskaart van beide partners;
  2. kopie identiteitskaarten van de mogelijke getuigen;
  3. Niet-Belgen moeten hun documenten zelf in het buitenland halen. Alle voorgelegde vreemde documenten moeten op een afdoende wijze gelegaliseerd zijn. De dienst burgerlijke stand geeft hierover graag een woordje uitleg.

Wanneer?

U kan huwen op iedere werkdag, vanaf 8.30u tot 15.30.u  of op zaterdagmorgen. De zaterdagnamiddag kan er enkel gehuwd worden als het kerkelijk huwelijk er onmiddellijk op volgt.(hiervoor breng je een bewijs mee van de pastoor)

Digitaal loket

Werkwijze bij de aanvraag: Typ de eventueel ontbrekende gegevens in en druk op "verzenden". Vervolgens krijgt u op het scherm een bewijs van aanvraag met een transactienummer. U kan dit bewijs afdrukken. De aanvraag is pas definitief na bevestiging. De verwerking van uw aanvraag gebeurt op weekdagen zo spoedig mogelijk. Met een e-mail wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw aanvraag.

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren