Getuigschrift van woonst

Wat?

Dit attest bewijst dat een inwoner op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer. Het bewijs van woonst is soms vereist bij sollicitatie, voor de rechtbank of bij het oprichten van een onderneming.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

U kan dit attest ook zelf opvragen via de link https://www.mijndossier.rrn.fgov.be

Digitaal loket

Werkwijze bij de aanvraag: Typ de eventueel ontbrekende gegevens in en druk op "verzenden". Vervolgens krijgt u op het scherm een bewijs van aanvraag met een transactienummer. U kan dit bewijs afdrukken. De aanvraag is pas definitief na bevestiging. De verwerking van uw aanvraag gebeurt op weekdagen zo spoedig mogelijk. Met een e-mail wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw aanvraag.

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren