Adreswijziging – aankomst in de gemeente

Wat?

Iedereen die in de gemeente komt wonen, moet hiervan aangifte doen binnen een termijn van acht werkdagen.

Voor wie?

Voor iedereen die zich in de gemeente vestigt. Bij een adreswijziging van een minderjarige moet deze bijgestaan worden door diegene die het gezag over hem uitoefent.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart (en het trouwboekje).
Indien er een gerechtelijke beslissing bestaat inzake het hoederecht over de minderjarige zal daarvan een afschrift gevraagd worden.

Wat zijn de stappen?

Er wordt bij de dienst onmiddellijk nota genomen van de aangifte. Opgelet! Bij de aangifte kan u meedelen wanneer de wijkagent het meeste kans maakt om u te treffen op uw nieuwe adres. Vul daarom geen specifieke datum en uur in, maar geef mee wanneer je het meeste thuis bent.
Onze dienst vraagt de wijkagent dan om een onderzoek te doen naar de werkelijke verblijfplaats. Pas na de ontvangst van het verslag van de wijkagent worden de nieuwe inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister.

Digitaal loket

Werkwijze bij de aanvraag: Typ de eventueel ontbrekende gegevens in en druk op "verzenden". Vervolgens krijgt u op het scherm een bewijs van aanvraag met een transactienummer. U kan dit bewijs afdrukken. De aanvraag is pas definitief na bevestiging. De verwerking van uw aanvraag gebeurt op weekdagen zo spoedig mogelijk. Met een e-mail wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw aanvraag.

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren