Adreswijziging – verhuis binnen de gemeente

Iedereen die binnen de gemeente van woonplaats verandert, moet dit binnen een termijn van acht werkdagen aangeven. Bij adreswijziging van minderjarigen moet de minderjarige bijgestaan worden door diegene die het gezag over hem uitoefent.

Wat breng ik mee?

Identiteitskaart

Indien er een gerechtelijke beslissing bestaat inzake het hoederecht over de minderjarige zal daarvan een afschrift gevraagd worden.

Wat zijn de stappen?

Er wordt bij de dienst onmiddellijk nota genomen van de aangifte. Onze dienst vraagt de wijkagent een onderzoek te doen naar de werkelijke verblijfplaats. Bij ontvangst van een positief verslag van de wijkagent worden de inwoners ingeschreven op het nieuwe adres in het bevolkingsregister.

Digitaal loket

Werkwijze bij de aanvraag: Typ de eventueel ontbrekende gegevens in en druk op "verzenden". Vervolgens krijgt u op het scherm een bewijs van aanvraag met een transactienummer. U kan dit bewijs afdrukken. De aanvraag is pas definitief na bevestiging. De verwerking van uw aanvraag gebeurt op weekdagen zo spoedig mogelijk. Met een e-mail wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw aanvraag.

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren