Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister.

Voor iedereen die niet spontaan zijn adreswijziging aangeeft, kan het College van Burgemeester en Schepenen, na vaststelling door de wijkagent, iemand ambtshalve inschrijven.

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren