Mijn Dossier

Via deze toepassing kan u als burger :
- uw gegevens checken in het Rijksregister
- fouten in uw dossier rapporteren
- een adreswijziging doorgeven
- zien wie de laatste 6 maanden uw dossier heeft geraadpleegd (met uitzondering van politie- en veiligheidsdiensten)
- bepaalde attesten (gezinssamenstelling, bewijs van leven,...) raadplegen, downloaden en afdrukken

ga naar volgende link https://mijndossier.rrn.fgov.be

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren