Inschrijving - referentieadres

De inschrijving op een referentieadres moet gebeuren :

  • hetzij op grond van de schriftelijke toestemming van de natuurlijke persoon die op dit adres ingeschreven of van de rechtspersoon die op dit adres zijn zetel heeft uitgedrukt in het document dat conform is aan het vastgestelde model (zie bijlage (pdf, 226.0 kB))
  • hetzij op grond van het attest uitgereikt door het OCMW dat conform is aan het model bepaald door de Minister tot wiens bevoegdheid de openbare centra voor maatschappelijk welzijn behoren
  • hetzij op grond van de schriftelijke toestemming van de Minister van Landsverdediging of van zijn vertegenwoordiger.

de inschrijving gebeurt op :

  • de datum van de toestemming die op het document opgegeven is;
  • of op de datum van het attest uitgereikt door het OCMW

Burgerzaken

Markt 1
8755 Ruiselede
bevolking@ruiselede.be
051/70-84-06 of 051/70-84-07
051/68-79-33
Bekijk openingsuren