Landbouwcommissie/Rampenfonds

Wanneer door overmacht zoals weersomstandigheden (onweer, hagelslag, overstroming, vorst of een langdurige periode van slecht weer), ziektes of aantasting door dieren aan de land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinbouwers in aanzienlijke mate kan verminderen, moet dit aangegeven worden aan de landbouwcommissie.
Van deze vaststelling wordt een proces-verbaal opgemaakt.

De milieudienst treedt op als secretariaat van deze commissie.

Rampenfonds

Als u getroffen werd door een algemene ramp of een landbouwramp (bijvoorbeeld een extreme droogte of overvloedige regenval) dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op een tussenkomst van het Rampenfonds voor schade die niet gedekt wordt door een verzekeringspolis. Meer info.

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren