Landbouwcommissie/Rampenfonds

Schade aan landbouwteelten

Wie ten gevolge van natuurrampen zoals stormen, overvloedige regen, aanhoudende droogte, hagel, ... schade aan teelten heeft geleden kan dit laten vaststellen door de landbouwcommissie . U roept hiervoor de schadecommissie bijeen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.

Procedure 

Download hier het aangifteformulier (pdf, 189.1 kB) of neem contact op met de milieudienst. Zij helpen u verder met de schriftelijke aanvraag. 
De Schattingscommissie komt dan een officiële vaststelling doen van de getroffen schade. Normaal gezien zijn er 2 vaststellingen nodig om de schade vast te stellen:

Een 1ste vaststelling

  • Gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade.
  • Er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt.
  • Er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade werd veroorzaakt.
  • Indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt.

Een 2de vaststelling

  • Gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten. Verwittig minstens 10 dagen voor de oogst de schadecommissie
  • Er wordt een proces-verbaal van 2de vaststelling opgemaakt.
  • Er wordt in dit proces-verbaal een definitief schadepercentage opgenomen.

De Schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Belang van de vaststellingen

De vaststelling van schade kan van belang zijn in volgende gevallen:

  • Aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing.
  • Eventueel een voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds (wet van 12 juli 1976).
  • Het proces verbaal van vaststelling van schade aan teelten kan eventueel gebruik worden voor de toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van de Europese Richtlijn.

Milieu

Markt 1
8755 Ruiselede
milieu@ruiselede.be
051/70-84-14
051/68-79-33
Bekijk openingsuren